6

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا تشریح کرد: توسعه زنجیره ارزش از پتروشیمی تا صنعت دارویی

مهندس عبداله صمدی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا در حاشیه برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور در پنل تحصصی زنجیره ارزش پتروشیمی به تشریح زنجیره ارزش از پتروشیمی تا صنایع تکمیلی از جمله صنایع دارویی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا، روز 29 اردیبهشت‌ماه و در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با برگزاری پنل تخصصی به بررسی زنجیره ارزش پتروشیمی پرداخت.

در این پنل تخصصی، دکتر حسن عباس‌زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس عبداله صمدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا و مهندس رضا مهدوی‌پور مدیرعامل VCM Group به ارائه موضوعات مختلف با محوریت زنجیره ارزش پتروشیمی پرداختند.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا، در ارائه خود به تشریح زنجیره ارزش از پتروشیمی تا صنایع تکمیلی من جمله صنایع دارویی پرداخت.

وی همچنین با اشاره به مزایای اتصال زنجیره ارزش از صنعت پتروشیمی تا صنعت دارویی  این موضوع را از دو منظر مورد بررسی قرار داد. کاهش واردات و افزایش صادرات، توسعه صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی و تاب آوری در زنجیره تأمین از مواردی بود که به عنوان مزایای اتصال زنجیره ارزش از پتروشیمی به دارو برای بخش دولت بیان شد. همچنین صمدی، مزایای اتصال زنجیره را از نگاه بنگاه و سرمایه گذار،  ورود به عرصه های جدید کسب و کار،  بازگشت سرمایه قابل قبول و ارزش قیمتی بالاتر محصولات نهایی  برشمرد.

در این پنل تخصصی همچنین دیگر مدعوین به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در زمینه مباحث مطرح شده پرداختند و به سوالات شرکت‌کنندگان در این زمینه پاسخ دادند.