petronad-blog-02

مجله تصویری پروژه پتروناد (فروردین 1401)

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروناد آسیا،فعالیت های اجرایی تلاشگران شرکت پتروناد آسیا ادامه دارد. تصاویر مربوط به آخرین فعالیت ها را در ادامه می بینیم: