site-img-hse-2

برگزاری مانور و آیین تقدیر از واحد ایمنی و آتش نشانی در شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا، بمناسبت 7 مهر روز ملی ایمنی و آتش نشانی

7 مهر، روز بزرگ ایمنی و آتش نشانی بر همه تلاش گران عزیز این حوزه بخصوص همکاران گران قدر شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا مبارک و فرخنده باد.

7 مهر، روز بزرگ ایمنی و آتش نشانی بر همه تلاش گران عزیز این حوزه بخصوص همکاران گران قدر شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا مبارک و فرخنده باد.