آغاز راه اندازی و ورود خوراک به واحد گلیسیرین داروئی

امروز در پتروشیمی پتروناد آسیا رقم خورد : آغاز راه اندازی و ورود خوراک به واحد گلیسیرین داروئی

آغاز راه اندازی و ورود خوراک به واحد گلیسیرین داروئی را به سهامداران گرانقدر ، گروه محترم کیمیا و همکاران پرتلاش شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا تبریک و شادباش عرض می نماییم .

شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا (سهامی خاص)