اتانول آمین‎ها

اتانول‌آمین‌ها

معرفی شیمیایی

اتانول‌آمین شامل مونو اتانول‌آمین (MEA)، دی اتانول‌آمین (DEA) و تری‌اتانول‌آمین (TEA) – طیف گسترده ای از فرصت‌های کاربردی را ارائه می‌دهد. تری اتانول‌آمین به دو صورت در دسترس است:

تری اتانول‌آمین ۹۹ درصد و TEA صنعتی (که حاوی ۱۵درصد دی اتانول‌آمین است). در اتانول‌آمین ها، خواص آمین‌ها و الکل‌ها باهم ترکیب شده است که در واکنش ها قابلیت‌های خود را نشان می دهند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

آمین‌ها به میزان کمی، خاصیت قلیایی دارند و برای تشکیل نمک‌ها یا صابون‌ها با اسیدها واکنش می‌دهند.

ساختار شیمیایی اتانول‌آمین ها به شکل زیر است:

MEA —-> H2NCH2CH2OH

DEA —-> HN (CH2CH2OH)2

TEA —-> N (CH2CH2OH)3

معرفی کاربردی

اتانول‌آمین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله، فرایند شیرین‌سازی‌گاز، به عنوان عامل شوینده و روان کننده، در فرمول‌بندی پاک‌کننده‌های خاص و شوینده‌ها، برای تشکیل نمک های آمینی و کنترلPH و در موارد زیاد دیگری از جمله در مخلوط بتن، کاتالیزگرهای فوم انعطاف پذیر اورتان، داروسازی، محصولات خود مراقبتی، مواد شیمیایی صنایع کشاورزی، امولوسیون عکاسی و موارد بسیار دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد ها

کاربردهای متداولMEADEATEA صنعتیTEA (99%)
چسب  * 
مواد شیمیایی کشاورزی ** 
آسیاب سیمان  **
افزودنی های بتن   *
شوینده ها و پاک کننده های خاص    
محصولات خود مراقبتی (بهداشت فردی)****
پالایش گاز****
فلز کاری* **
چاه های نفت* **
جوهر های چاپ و بسته بندی*   
مواد شیمیایی عکاسی * *
لاستیک  * 
فرایند پرداخت پارچه****
فوم های اورتان ***