با اراده، تلاش و ایمان
خواهیم توانست
پارک پتروشیمی پتروناد آسیا
المــــاس آبــــی ماهشهر
با اراده، تلاش و ایمان
خواهیم توانست
پارک پتروشیمی پتروناد آسیا
المــــاس آبــــی ماهشهر
قبل
بعدی
درباره پتروشیمی پتروناد آسیا

درباره شرکت

پتروشیمی پتروناد آسیا


شرکت صنایع پتروشیمی پتروناد آسیا (الماس آبی ماهشهر)، در راستای تکمیل زنجیره تأمین در صنعت دارویی و شیمیایی، افزایش سودآوری و ایجاد جایگاه برتر در بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی  فعالیت خود را در سال 1398 آغاز کرد.

این شرکت در زمینی به مساحت 14 هکتار در سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، در استان خوزستان واقع شده است.

پتروناد آسیا، برای نخستین‌ بار در کشور مبتکر ایجاد زنجیره ارزش از صنعت پتروشیمی به صنعت دارو بوده و با توجه به موضوع سند توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها از مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود…

اخبار پتروشیمی پتروناد

واحد های فرآیندی


Ethylene Glycols Purification Unit

خوراک

 • اتیلن گلایکول Off-Spec

محصول

 • مونو اتیلن گلایکول (MEG)
 • دی اتیلن گلایکول (DEG)
 • تری اتیلن گلایکول (TEG)
گلايکول‌ها، كه دي‌ال‌ها نيز ناميده مي‌شوند، تركيباتي شامل دو گروه هيدروكسيل چسبيده به اتمهاي كربن جدا در يك زنجير آليفاتيك مي‌باشند. در ساده ترين گلايکولها با فرمول كلي CnH2n(OH)2، هر دو گروه هيدروكسيل به يك زنجير هيدروكربني غير استخلافي چسبيده است.

Glycerine Distillation Unit

خوراک

 • گلیسیرین خام

محصول

 • گلیسیرین گرید دارویی
گلیسیرین جزء الکلهای سه عاملی می‌باشد. این ماده به صورت مایعی بی رنگ و بی بو است که در آب و الکل‌ها حل می‌شود. در طرح شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا، گرید داروئی گلیسیرین تولید می شود و نمک صنعتی به عنوان محصول جانبی تولید می گردد لذا گرید تکنیکال که خلوص آن کمتر از گرید داروئی می باشد تولید نمی گردد و خالص سازی تا تولید کامل گرید داروئی ادامه دارد.

Ethoxylation Unit

خوراک

 • اتیلن اکساید، الکل چرب، نونیل فنول، مونو اتیلن گلایکول، پرنیل الکل

محصول

 • TPEG 2400 - PEG 4000 - PEG 600
 • نونیل فنول 10 مول اتوکسیله
 • لوریل الکل 2 مول اتوکسیله
 • لوریل الکل 7 مول اتوکسیله
درفرآيند اتوکسيلاسيون مواد طبيعی يا سنتزی براثر واکنش با اتيلن اکسايد ماده جديد با قابليت نو را عرضه مي‌نمايد. امروزه واحدهای اتوکسيلاسيون قسمتی از توليدات خود را به تهيه مواد فعال سطحی و امولسيفايرها اختصاص داده اند.

Sulfonation Unit

خوراک

 • گوگرد ، آلکیل بنزن خطی (LAB)، لوریل الکل دو مول اتوکسیله

محصول

 • سدیم لوریل اتر سولفات (SLES)
 • آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LABSA)
سولفوناسیون یکی از فرآیندهای با ارزش در تهیه مواد مختلف از جمله ترکیبات فعال سطحی به شمار می رود. در فرآیند سولفوناسیون با ایجاد گروه سولفونه در ساختار ترکیب حلالیت مواد در آب افزایش می یابد. بر این اساس قرار دادن گروه سولفونه بر روی ترکیبات مختلف می توان دامنه وسیعی از ترکیبات با خصلت آبدوستی و آب گریزی را تهیه نمود.

Ethanolamines Unit

خوراک

 • اتیلن اکساید، آمونیاک

محصول

 • مونو اتانول آمین
 • دی اتانول آمین
 • تری اتانول آمین
اتانول آمین که 2-آمینو اتانول یا مونو اتانول آمین نیز نامیده می‌شود یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول HOCH2CH2NH2 می‌باشد. این مولکول متشکل از آمین نوع اول و الکل نوع اول بوده و مایعی بی‌رنگ و ویسکوز با بویی شبیه به آمونیاک است.

Choline Chloride Unit

خوراک

 • اتیلن اکساید
 • تری متیل آمین
 • اسید کلریدریک

محصول

 • کولین کلراید
کولین کلراید از واکنش پیوسته تری متیل آمین و اسید کلریدریک در شرایط نرمال تولید می شود. محصولات خام بعد از بخش سنتز، وارد بخش تبخیر شده تا کولین کلراید جدا شود. کولین کلراید مایع (محلول آبی) با استفاده از سنتز شیمیایی بدست می آید. مواد اولیه اصلی شامل اتیلن اکساید، تری متیل آمین و اسید کلریدریک است. کولین کلراید خشک (پودری) با جذب کلراید مایع روی حامل انتخاب شده (حامل غلات مانند آرد ذرت، حامل سنتزی مانند سیلیکا ) بدست می آید و سپس در خشک کن، خشک میشود.

واحد های فرآیندی


MEG

اتیلن گلایکول ها

خوراک

 • اتیلن گلایکول آف اسپک

محصول

 • مونو اتیلن گلایکول (MEG)
 • دی اتیلن گلایکول (DEG)
 • تری اتیلن گلایکول (TEG)
گلايکول‌ها، كه دي‌ال‌ها نيز ناميده مي‌شوند، تركيباتي شامل دو گروه هيدروكسيل چسبيده به اتمهاي كربن جدا در يك زنجير آليفاتيك مي‌باشند. در ساده ترين گلايکولها با فرمول كلي CnH2n(OH)2، هر دو گروه هيدروكسيل به يك زنجير هيدروكربني غير استخلافي چسبيده است.

Glycerine

گلیسیرین

خوراک

 • گلیسیرین خام تصفیه نشده

محصول

 • گلیسیرین خام تصفیه نشده
 • نمک صنعتی
گلیسیرین جزء الکلهای سه عاملی می‌باشد. این ماده به صورت مایعی بی رنگ و بی بو است که در آب و الکل‌ها حل می‌شود. در طرح شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا، گرید داروئی گلیسرین تولید می شود و نمک صنعتی به عنوان محصول جانبی تولید می گردد لذا گرید تکنیکال که خلوص آن کمتر از گرید داروئی می باشد تولید نمی گردد و خالص سازی تا تولید کامل گرید داروئی ادامه دارد.

Ethoxylate

اتوکسیلات

خوراک

 • اتیلن اکساید، الکل چرب، نونیل فنول، مونو اتیلن گلایکول، پرنیل الکل

محصول

 • TPEG 2400 - PEG 4000 - PEG 600
 • نونیل فنول 10 مول اتوکسیله
 • لوریل الکل 2 مول اتوکسیله
 • لوریل الکل 7 مول اتوکسیله
درفرآيند اتوکسيلاسيون مواد طبيعی يا سنتزی براثر واکنش با اتيلن اکسايد ماده جديد با قابليت نو را عرضه مي‌نمايد. امروزه واحدهای اتوکسيلاسيون قسمتی از توليدات خود را به تهيه مواد فعال سطحی و امولسيفايرها اختصاص داده اند.

سولفوناسیون

سولفوناسیون

خوراک

 • سود کاستیک ، گوگرد ، آلکیل بنزن خطی (LAB)، لوریل الکل دو مول اتوکسیله

محصول

 • سدیم لوریل اتر سولفات (SLES)
 • آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LABSA)
سولفوناسیون یکی از فرآیندهای با ارزش در تهیه مواد مختلف از جمله ترکیبات فعال سطحی به شمار می رود. در فرآیند سولفوناسیون با ایجاد گروه سولفونه در ساختار ترکیب حلالیت مواد در آب افزایش می یابد. بر این اساس قرار دادن گروه سولفونه بر روی ترکیبات مختلف می توان دامنه وسیعی از ترکیبات با خصلت آبدوستی و آب گریزی را تهیه نمود.

Ethanolamines

اتانول آمین ها

خوراک

 • اتیلن اکساید، آمونیاک

محصول

 • مونو اتانول آمین
 • دی اتانول آمین
 • تری اتانول آمین
اتانول آمین که 2-آمینو اتانول یا مونو اتانول آمین نیز نامیده می‌شود یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول HOCH2CH2NH2 می‌باشد. این مولکول متشکل از آمین نوع اول و الکل نوع اول بوده و مایعی بی‌رنگ و ویسکوز با بویی شبیه به آمونیاک است.

Choline chloride

کولین کلراید

خوراک

 • اتیلن اکساید
 • تری متیل آمین
 • اسید کلریدریک 36%

محصول

 • کولین کلراید
کولین کلراید از واکنش پیوسته تری متیل آمین و اسید کلریدریک در شرایط نرمال تولید می شود. محصولات خام بعد از بخش سنتز، وارد بخش تبخیر شده تا کولین کلراید جدا شود. کولین کلراید مایع (محلول آبی) با استفاده از سنتز شیمیایی بدست می آید. مواد اولیه اصلی شامل اتیلن اکساید، تری متیل آمین و اسید کلریدریک است. کولین کلراید خشک (پودری) با جذب کلراید مایع روی حامل انتخاب شده (حامل غلات مانند آرد ذرت، حامل سنتزی مانند سیلیکا ) بدست می آید و سپس در خشک کن، خشک میشود.

واحد های فرآیندی


MEG

اتیلن گلایکول ها

خوراک

 • اتیلن گلایکول آف اسپک

محصول

 • مونو اتیلن گلایکول (MEG)
 • دی اتیلن گلایکول (DEG)
 • تری اتیلن گلایکول (TEG)
گلايکول‌ها، كه دي‌ال‌ها نيز ناميده مي‌شوند، تركيباتي شامل دو گروه هيدروكسيل چسبيده به اتمهاي كربن جدا در يك زنجير آليفاتيك مي‌باشند. در ساده ترين گلايکولها با فرمول كلي CnH2n(OH)2، هر دو گروه هيدروكسيل به يك زنجير هيدروكربني غير استخلافي چسبيده است.

Glycerine

گلیسیرین

خوراک

 • گلیسیرین خام تصفیه نشده

محصول

 • گلیسیرین خام تصفیه نشده
 • نمک صنعتی
گلیسیرین جزء الکلهای سه عاملی می‌باشد. این ماده به صورت مایعی بی رنگ و بی بو است که در آب و الکل‌ها حل می‌شود. در طرح شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا، گرید داروئی گلیسرین تولید می شود و نمک صنعتی به عنوان محصول جانبی تولید می گردد لذا گرید تکنیکال که خلوص آن کمتر از گرید داروئی می باشد تولید نمی گردد و خالص سازی تا تولید کامل گرید داروئی ادامه دارد.

Ethoxylate

اتوکسیلات

خوراک

 • اتیلن اکساید

محصول

 • TPEG 2400
 • PEG 4000
 • PEG 600
درفرآيند اتوکسيلاسيون مواد طبيعی يا سنتزی براثر واکنش با اتيلن اکسايد ماده جديد با قابليت نو را عرضه مي‌نمايد. امروزه واحدهای اتوکسيلاسيون قسمتی از توليدات خود را به تهيه مواد فعال سطحی و امولسيفايرها اختصاص داده اند.

سولفوناسیون

سولفوناسیون

خوراک

 • آلکیل بنزن خطی (LAB)

محصول

 • سدیم لوریل اتر سولفات (SLES)
 • آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LABSA)
سولفوناسیون یکی از فرآیندهای با ارزش در تهیه مواد مختلف از جمله ترکیبات فعال سطحی به شمار می رود. در فرآیند سولفوناسیون با ایجاد گروه سولفونه در ساختار ترکیب حلالیت مواد در آب افزایش می یابد. بر این اساس قرار دادن گروه سولفونه بر روی ترکیبات مختلف می توان دامنه وسیعی از ترکیبات با خصلت آبدوستی و آب گریزی را تهیه نمود.

MDEA / EA

اتانول آمین ها

خوراک

 • اتیلن اکساید

محصول

 • مونو اتانول آمین
 • دی اتانول آمین
 • تری اتانول آمین
اتانول آمین که 2-آمینو اتانول یا مونو اتانول آمین نیز نامیده می‌شود یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول HOCH2CH2NH2 می‌باشد. این مولکول متشکل از آمین نوع اول و الکل نوع اول بوده و مایعی بی‌رنگ و ویسکوز با بویی شبیه به آمونیاک است.

Choline chloride

کولین کلراید

خوراک

 • اتیلن اکساید
 • تری متیل آمین
 • اسید کلریدریک 36%

محصول

 • کولین کلراید
کولین کلراید از واکنش پیوسته تری متیل آمین و اسید کلریدریک در شرایط نرمال تولید می شود. محصولات خام بعد از بخش سنتز، وارد بخش تبخیر شده تا کولین کلراید جدا شود. کولین کلراید مایع (محلول آبی) با استفاده از سنتز شیمیایی بدست می آید. مواد اولیه اصلی شامل اتیلن اکساید، تری متیل آمین و اسید کلریدریک است. کولین کلراید خشک (پودری) با جذب کلراید مایع روی حامل انتخاب شده (حامل غلات مانند آرد ذرت، حامل سنتزی مانند سیلیکا ) بدست می آید و سپس در خشک کن، خشک میشود.
0 نفر ساعت
کار تاکنون
0 متر مکعب
بتن ریزی
0 تُن
نصب سازه
0
شاخص LTI
0 هکتار
وسعت مجتمع
0 نفر ساعت
کار تاکنون
0 متر مکعب
بتن ریزی
0 تُن
نصب سازه
0
شاخص LTI
0 هکتار
وسعت مجتمع

گالری فیلم


مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR)


پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع، مسئولیت و پاسخگویی در مورد فعالیت‌ها و تصمیماتی است که در قبال ذینفعان خود انجام می‌دهد. تداوم این رفتار مسئولانه می‌تواند باعث شکل‌گیری هویتی مشروع و قابل پذیرش از سازمان در بین ذینفعان خود و حتی جامعه شود. هدف شرکت پتروشیمی پترونادآسیا تضمین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در جهت مشخص نمودن چگونگی پاسخگویی اخلاق‌گرای به مسائل اجتماعی در سطح کارکنان، مشتریان، ذی‌نفعان، محیط زیست، اقتصاد و آحاد جامعه در قبال کسب و کار خود است. از این رو این شرکت پاسخگویی به نیاز تمامی ذینفعان در حوزه کسب و کار خود را وظیفه ذاتی سازمان می داند.

مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR) پتروناد
مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR)